CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT ERATO DOJO

TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của câu lạc bộ

Cơ sở 4: Thứ 3, 4 & 6

Thời gian: 17:00 - 19:00

Hoạt động của câu lạc bộ

Cơ sở 3: Thứ 5, 7 & CN

Thời gian: 14:00 - 16:00

Hoạt động của câu lạc bộ

Cơ sở 2: Thứ 3, 7 & CN

Thời gian: 17:00 - 20:00

Hoạt động của câu lạc bộ

Cơ sở 1: Thứ 2 - Thứ 6

Thời gian: 17:00 - 20:30