CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT ERATO DOJO

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

Cơ sở 2: ERATODOJO (KARATE COMBAT)

Thứ 3, 7 & CN

17:00 - 20:00

4.500.000đ

XEM CHI TIẾT

Cơ sở 4: CITIKARATE (KARATE BASIC)

Thứ 3, 4 & 6

17:00 - 19:00

4.500.000đ

XEM CHI TIẾT

Cơ sở 2:RIVERA POINT KARATE (KARATE BASIC)

Thứ 3, 7 & CN

Thời gian: 17:00 - 20:00

4.500.000đ

XEM CHI TIẾT